پزشک نازنین

نویسنده: نیل سایمون

مترجم: آهو خردمند

طراح و کارگردان: مسعود عقلی

بازیگران:

مهدی ضیاء چمنی

بهادر اورعی

 

از 19 تا 23 بهمن ماه / ساعت 19

سانس‌ها

شنبه, ۱۹ بهمن ۹۸

ساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۳:۳۰

خرید بلیت

یکشنبه, ۲۰ بهمن ۹۸

ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰

خرید بلیت

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۹۸

ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰

خرید بلیت

سه شنبه, ۲۲ بهمن ۹۸

ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰

خرید بلیت

چهارشنبه, ۲۳ بهمن ۹۸

ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰

خرید بلیت

شنبه, ۲۶ بهمن ۹۸

ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰

خرید بلیت